Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r.

Numer raportu: 
2/2012
Data publikacji: 
poniedziałek, Styczeń 30, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. we Wrocławiu informuje, że raporty okresowe Hutmen S.A. będą publikowane w roku 2012 w następujących terminach: I. Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone o sprawozdanie jednostkowe: - za IV kwartał 2011 r. – 21 lutego 2012 r., - za I kwartał 2012 r. – 11 maja 2012 r., - za III kwartał 2012 r. – 12 listopada 2012 r. II. Raporty roczne za 2011 r. - jednostkowy – 17 kwietnia 2012 r., - skonsolidowany – 17 kwietnia 2012 r. III. Skonsolidowany raport rozszerzony za I półrocze 2012 r. – 21 sierpnia 2012 r. Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku, rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego z II kwartał 2012 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. § 103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.