Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Numer raportu: 
2/2013
Data publikacji: 
poniedziałek, Styczeń 28, 2013
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2013. I. Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone o sprawozdanie jednostkowe: - za IV kwartał 2012 r. – 20 lutego 2013 r., - za I kwartał 2013 r. – 13 maja 2013 r., - za III kwartał 2013 r. – 12 listopada 2013 r. II. Raporty roczne za 2012 r. - jednostkowy – 17 kwietnia 2013 r., - skonsolidowany – 17 kwietnia 2013 r. III. Skonsolidowany raport rozszerzony za I półrocze 2013 r. – 21 sierpnia 2013 r. Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku, rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego z II kwartał 2013 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Podstawa prawna: §83 ust. 1 i 3, §101 ust. 2 oraz §103 ust. 1 RMF