Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

Numer raportu: 
5/2016
Data publikacji: 
czwartek, Styczeń 14, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2016. I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową: - za I kwartał 2016 roku – 12 maja 2016 roku, - za III kwartał 2016 roku – 9 listopada 2016 roku. II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 16 marca 2016 roku. III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2016 roku - 11 sierpnia 2016 roku. Zarząd Spółki podjął decyzję, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz za II kwartał 2016 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Podstawa prawna: § 83 ust. 1 i 3, § 101 ust. 2 , § 102 ust. 1 oraz § 103 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.