Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Numer raportu: 
6/2017
Data publikacji: 
środa, Styczeń 25, 2017
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2017. I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową: - za I kwartał 2017 roku – 11 maja 2017 roku, - za III kwartał 2017 roku – 9 listopada 2017 roku. II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 22 marca 2017 roku. III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2017 - 24 sierpnia 2017 roku. Zarząd Spółki podjął decyzję, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz za II kwartał 2017 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3, § 101 ust. 2 , § 102 ust. 1 oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia