Transakcje osobów zobowiązanych

Numer raportu: 
9/2007
Data publikacji: 
czwartek, Styczeń 25, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 25 stycznia 2007 r., otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych Impexmetal S.A., podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A., zawiadomienia o dokonaniu następujących transakcji na akcjach Hutmen S.A.:
I. transakcje sprzedaży akcji Hutmen S.A., będących w posiadaniu Impexmetal S.A.
1. data zlecenia -16.01.2007 r., data rozliczenia – 19.01.2007 r., ilość – 60.000, śr. cena – 25,79 zł.
2. data zlecenia -17.01.2007 r., data rozliczenia – 22.01.2007 r., ilość – 26.000, śr. cena – 25,92 zł.
3. data zlecenia -18.01.2007 r., data rozliczenia – 23.01.2007 r., ilość – 34.000, śr. cena – 25,83 zł.
4. data zlecenia -19.01.2007 r., data rozliczenia – 24.01.2007 r., ilość – 50.000, śr. cena – 25,17 zł.
5. data zlecenia -22.01.2007 r., data rozliczenia – 25.01.2007 r., ilość – 54.000, śr. cena – 26,79 zł.
6. data zlecenia -23.01.2007 r., data rozliczenia – 26.01.2007 r., ilość – 72.000, śr. cena – 26,56 zł.
II. transakcje zakupu przez Impexmetal S.A. praw poboru do akcji serii D Hutmen S.A.
1. data zlecenia -16.01.2007 r., data rozliczenia – 18.01.2007 r., ilość – 30.000, śr. cena – 28,03 zł.
2. data zlecenia -17.01.2007 r., data rozliczenia – 19.01.2007 r., ilość – 13.000, śr. cena – 28,10 zł.
3. data zlecenia -18.01.2007 r., data rozliczenia – 22.01.2007 r., ilość – 17.000, śr. cena – 27,98 zł.
4. data zlecenia -19.01.2007 r., data rozliczenia – 23.01.2007 r., ilość – 25.000, śr. cena – 26,62 zł.
5. data zlecenia -22.01.2007 r., data rozliczenia – 24.01.2007 r., ilość – 27.000, śr. cena – 28,92 zł.
6. data zlecenia -23.01.2007 r., data rozliczenia – 25.01.2007 r., ilość – 36.000, śr. cena – 29,22 zł.
Transakcje zostały zawarte na sesji zwykłej, na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych.
III. transakcje sprzedaży akcji Hutmen S.A. zawarte przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Hutmen S.A.:
1. data zlecenia -8.01.2007 r., data rozliczenia – 11.01.2007 r., ilość – 25, cena – 26,32 zł.
IV. transakcje zakupu akcji Hutmen S.A. zawarte przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Hutmen S.A.:
1. data zlecenia -15.01.2007 r., data rozliczenia – 18.01.2007 r., ilość – 25, cena – 27,10 zł.
V. transakcje zakupu praw poboru do akcji serii D Hutmen S.A. zawarte przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Hutmen S.A.:
1. data zlecenia -16.01.2007 r., data rozliczenia – 18.01.2007 r., ilość – 25, cena – 29,38 zł.
Transakcje zostały zawarte na sesji zwykłej, na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że według oświadczeń poszczególnych członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, którzy są posiadaczami akcji Hutmen S.A., nie dokonywali oni oraz osoby z nimi blisko związane innych, niż wyżej wykazane, transakcji na akcjach oraz przysługujących z nich praw poboru do akcji serii D Hutmen S.A. oraz, że w ramach realizacji uprawnień wynikających z posiadanych praw poboru do akcji serii D Hutmen S.A. złożyli zapisy na akcje serii D Hutmen S.A. w ilości w pełni odpowiadającej ilości akcji wynikającej z posiadanych praw do tych akcji.

Podstawa prawna:
art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi