Transakcje osoby zobowiązanej

Numer raportu: 
56/2007
Data publikacji: 
poniedziałek, Sierpień 13, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 13 sierpnia 2007 roku otrzymał od członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A. zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o dokonaniu transakcji sprzedaży akcji Hutmen S.A.
W dniu 10 sierpnia 2007 roku osoba zobowiązana zawarła następujące transakcje:
-sprzedaż 263 akcji po cenie 17,10 zł,
-sprzedaż 230 akcji po cenie 17,11 zł,
-sprzedaż 200 akcji po cenie 17,16 zł
Transakcje zostały zawarte na sesji zwykłej, na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji, nie wyraziła zgody na publikowanie jej danych osobowych.

Podstawa prawna:
art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi