Treść uchwał NWZ Hutmen S.A. podjętych w dniu 18 października 2011 r.

Numer raportu: 
34/2011
Data publikacji: 
wtorek, Październik 18, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 18 października 2011 r. (załączony plik) Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał. Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 5) RMF z dnia 19.02.2009 r.