Treść uchwał NWZ Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Numer raportu: 
22/2011
Data publikacji: 
środa, Sierpień 31, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 r. (załączony plik) Zgromadzenie, ze względu na brak wniosków w tej sprawie, odstąpiło od rozpatrywania 9 punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia, tj. "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej". Akcjonariusz biorący udział w Zgromadzeniu zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 6 w sprawie zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 5) RMF z dnia 19.02.2009 r.