Treść uchwał NWZ podjętych w dniu 21 września 2007 r.

Numer raportu: 
63/2007
Data publikacji: 
sobota, Wrzesień 22, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 21 września 2007 r. UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie Pana Marcina Guryniuka.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 sierpnia 2007 roku, Nr 167/2007, poz. 10917.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen  S.A.
z dnia 21 września  2007 r.
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,  uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 21.09.2007 r. Pana Rafała Świstaka ze składu Rady Nadzorczej Hutmen Spółka Akcyjna.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,  uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 21.09.2007 r. Pana Adama Chełchowskiego ze składu Rady Nadzorczej Hutmen Spółka Akcyjna.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,  uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 22.09.2007 r. do składu Rady Nadzorczej Hutmen Spółka Akcyjna obecnie trwającej kadencji następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie: Pana Piotra Szeligę.
§ 2    
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,  uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 22.09.2007 r. do składu Rady Nadzorczej Hutmen Spółka Akcyjna obecnie trwającej kadencji następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie: Pana Kamila Dobiesa.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia
Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.

Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt 5) RMF z dnia 19.10.2005 r.