Treść uchwał NWZ podjętych w dniu 30 marca 2010 r.

Numer raportu: 
6/2010
Data publikacji: 
środa, Marzec 31, 2010
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 30 marca 2010 r. Wobec faktu, iż do Zgromadzenia nie został złożony żaden wniosek dotyczący zmian w Radzie Nadzorczej Hutmen S.A., Zgromadzenie nie podejmowało uchwał w tej sprawie. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał. Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt 5) RMF z dnia 19.10.2005 r.