Treść uchwał podjętych na NWZ

Numer raportu: 
48/2015
Data publikacji: 
piątek, Październik 30, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 października 2015 r. Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia. Rozpatrując punkt 5., Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7 RMF z dnia 19.02.2009 r.