Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 16 lutego 2007 r.

Numer raportu: 
24/2007
Data publikacji: 
piątek, luty 16, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia odbytego w dniu 16 lutego 2007 r., w Warszawie UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
z dnia 16 lutego 2007 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie Pana Marcina Guryniuka.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
z dnia 16 lutego 2007 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 stycznia 2007 roku, Nr 15/2007, poz. 879.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen  S.A.
z dnia 16 lutego  2007 r.
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
z dnia 16 lutego 2007 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,  uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 17.02.2007 r. do składu Rady Nadzorczej Hutmen Spółka Akcyjna obecnie trwającej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie: Pana Rafała Świstaka.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia
Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.

Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt 5) RMF z dnia 19.10.2005 r.