Treść uchwał podjętych na ZWZ

Numer raportu: 
12/2010
Data publikacji: 
czwartek, Czerwiec 24, 2010
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 23 czerwca 2010 r.