Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 maja 2012 r.

Numer raportu: 
10/2012
Data publikacji: 
czwartek, Maj 31, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 30 maja 2012 r. (załączony plik) Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał. Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 5) RMF z dnia 19.02.2009 r.