Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 4 czerwca 2013 r. oraz informacja o zgłoszonym sprzeciwie do protokołu

Numer raportu: 
8/2013
Data publikacji: 
poniedziałek, Lipiec 1, 2013
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 4 czerwca 2013 r. (załączony plik). Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia. Rozpatrując punkt 10 porządku obrad, Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. Jednocześnie Zarząd Hutmen S.A. informuje, że podczas obrad ZWZ w dniu 4 czerwca 2013 r. został zgłoszony przez Akcjonariusza sprzeciw do protokołu do uchwały nr 16 w sprawie zmiany Statutu Hutmen S.A. Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt. 7, 8 i 9 RMF z dnia 19.02.2009 r.