Treść uchwał ZWZ Hutmen S.A. podjętych w dniu 22 czerwca 2011 r.

Numer raportu: 
11/2011
Data publikacji: 
czwartek, Czerwiec 23, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 22 czerwca 2011 r. (załączony plik) Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia. Akcjonariusz biorący udział w Zgromadzeniu zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 18 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 5) RMF z dnia 19.02.2009 r.