Treść uchwał ZWZ podjętych w dniu 19 czerwca 2008 r.

Numer raportu: 
14/2008
Data publikacji: 
piątek, Czerwiec 20, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 19 czerwca 2008 r.  Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia
Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.
Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt 5) RMF z dnia 19.10.2005 r.