Treść załączników, które mają być przedmiotem obrad ZWZ

Numer raportu: 
18/2015
Data publikacji: 
czwartek, Kwiecień 2, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. przekazuje treść sprawozdań zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą (tj. Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Hutmen, a także Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej), które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 roku (raport bieżący nr 15/2015 z dnia 27 marca 2015 r.). Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.