Treść załączników, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Hutmen S.A.

Numer raportu: 
7/2013
Data publikacji: 
środa, Maj 8, 2013
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie publikuje treść załączników (tj. uchwały Rady Nadzorczej zawierające rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen wraz ze sprawozdaniem z wykonania obowiązków nadzoru), które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 4 czerwca 2013 r. Pełny tekst uchwał Rady Nadzorczej zawierających rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki. Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z uchwałami Rady Nadzorczej zawierającymi rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen, są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania. Podstawa prawna: §38 ust. 1 i 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.