Uchwała rady nadzorczej spółki zależnej w sprawie dalszego istnienia tej spółki

Numer raportu: 
20/2008
Data publikacji: 
środa, Sierpień 27, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, Rada Nadzorcza Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. z siedzibą w Katowicach, podmiotu zależnego od Hutmen S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 roku o podjęcie uchwały Zgromadzenia, o niecelowości dalszego istnienia Spółki, a w konsekwencji podjęcie uchwały o  rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji, postanowiła rekomendować Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu HMN Szopienice S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej...