Uchwały GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii D

Numer raportu: 
36/2007
Data publikacji: 
środa, Kwiecień 4, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1. Uchwałę nr 217 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki HUTMEN S.A., w której Zarząd Giełdy wyznaczył 4 kwietnia 2007 r. jako dzień ostatniego notowania17.064.180 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki HUTMEN S.A., o wartości nominalnej 10 złotych każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLHUTMN00082”.
2. Uchwałę nr 218 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki HUTMEN S.A., w której Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 17.064.180 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki HUTMEN S.A., o wartości nominalnej 10 złotych każda.
  Na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 5 kwietnia 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii D spółki HUTMEN S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w dniu 5 kwietnia 2007 r., rejestracji powyższych akcji i oznaczenia ich kodem „PLHUTMN00017”.