Udzielenie poręczenia dla kredytu

Numer raportu: 
39/2007
Data publikacji: 
środa, Kwiecień 18, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło drugostronnie podpisane porozumienie, dotyczące udzielenia przez Hutmen S.A. poręczenia, dla kredytu w wysokości 40.000.000 złotych, zaciągniętego przez Walcownię Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, przy ul Hutniczej 13, w Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1. Zobowiązania WM Dziedzice S.A., z tytułu kredytu, zostały poręczone przez Hutmen S.A. do kwoty 60.000.000 złotych, z terminem ważności udzielonego poręczenia do dnia 31 maja 2010 r.
Łączna wartości kredytów zaciągniętych przez WM Dziedzice S.A., poręczonych przez Hutmen S.A. wynosi 65.000.000 złotych.
Łączna wartość poręczeń udzielonych przez Hutmen S.A. dla kredytów zaciągniętych przez WM Dziedzice S.A. wynosi 86.950.000 złotych.
Z tytułu udzielonego poręczenia, WM Dziedzice S.A. będzie comiesięcznie wypłacać Hutmen S.A. ustalone przez strony wynagrodzenie.
Walcownia Metali Dziedzice S.A. jest podmiotem zależnym od Hutmen S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 7 RMF z dnia 19 października 2005 r.