Władze Spółki

Zarząd Spółki

Zbigniew Gogolin – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jacek Gardy - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Jakub Nadachewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Iwanejko – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Waldowska – Członek Rady Nadzorczej