Władze Spółki

Władze Spółki

Paweł Tokłowicz – PREZES ZARZĄDU

Rada Nadzorcza

Jakub Nadachewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Iwanejko – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Waldowska – Członek Rady Nadzorczej