Władze Spółki

Władze Spółki

Łukasz Bubacz – PREZES ZARZĄDU

Paweł Tokłowicz – CZŁONEK ZARZĄDU

Rada Nadzorcza

Jakub Nadachewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Iwanejko – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Waldowska – Członek Rady Nadzorczej