Władze Spółki

Zarząd Spółki

Mirosław Buciak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 

Prokurenci

Joanna Fal-Kabała – Prokurent łączny

Anna Kuszell – Prokurent łączny

 

Rada Nadzorcza

Jakub Nadachewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Iwanejko – Członek Rady Nadzorczej

Janusz Siemieniec – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Lisiecki – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Waldowska – Członek Rady Nadzorczej