Władze Spółki

Zarząd Spółki

Zbigniew Gogolin – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 

Rada Nadzorcza

Jakub Nadachewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Iwanejko – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Lisiecki – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Waldowska – Członek Rady Nadzorczej