Władze Spółki

Władze Spółki

Zbigniew Gogolin – Likwidator

Rada Nadzorcza

Jakub Nadachewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Iwanejko – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Waldowska – Członek Rady Nadzorczej