Wybuch pieca na terenie Hutmen S.A.

Numer raportu: 
18/2013
Data publikacji: 
czwartek, Listopad 7, 2013
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym ok. godziny 8.20 na terenie Hutmen S.A. we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej, w części wynajmowanej przez Spółkę firmie MBO-Hutmen Sp. z o.o., w trakcie ładowania wsadu nastąpił wyrzut metalu z pieca topielnego. Wybuch pieca nie dotyczył ciągu technologicznego Hutmen S.A. i nie stanowi zagrożenia w zakresie produkcji realizowanej przez Spółkę. Podstawa prawna: art. 56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej