Wygaśnięcie upoważnienia do nabycia akcji własnych - inf. Poufna

Numer raportu: 
11/2014
Data publikacji: 
wtorek, Lipiec 1, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że z powodu braku środków finansowych, Spółka nie zrealizowała upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu umorzenia w wykonaniu postanowień uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutmen S.A. z dnia 4 czerwca 2013 roku (dalej: Uchwała ZWZ) w sprawie zmiany terminu realizacji programu skupu akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 8/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r., z uwagi na upływ w terminu udzielonego upoważnienia, określonego postanowieniami Uchwały ZWZ. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie – informacja poufna