Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.

Numer raportu: 
8/2010
Data publikacji: 
niedziela, Kwiecień 26, 2009
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. przekazuje wykaz informacji, określonych w art.56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opublikowanych w 2009 r. Podstawa prawna: Art. 65 ust.1 ustawy o ofercie …...