Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Numer raportu: 
7/2012
Data publikacji: 
sobota, Kwiecień 14, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. przekazuje wykaz informacji, określonych w art. 56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opublikowanych w 2011 r. Podstawa prawna: Art. 65 ust.1 ustawy o ofercie …...