Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2010 r.

Numer raportu: 
5/2011
Data publikacji: 
poniedziałek, luty 14, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. przekazuje wykaz informacji, określonych w art.56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opublikowanych w 2010 r.