Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2008 r.

Numer raportu: 
1/2009
Data publikacji: 
sobota, Styczeń 17, 2009
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. przekazuje wykaz informacji, określonych w art.56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opublikowanych w 2008 r.  Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie