Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Numer raportu: 
5/2009
Data publikacji: 
piątek, luty 6, 2009
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 6 lutego 2009 roku, podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. Szczegółowe warunki, na jakich będzie się odbywało nabywanie akcji własnych zostaną sprecyzowane i uzgodnione w trakcie prac nad programem oraz w formie projektu programu, przedstawione organom statutowym spółki celem ich zaopiniowania i zatwierdzenia do realizacji. Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne