Zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

Numer raportu: 
16/2007
Data publikacji: 
piątek, luty 2, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie, w którym Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o zatwierdzeniu w dniu 1 lutego 2007 roku, aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego akcji serii „D” Hutmen S.A., zatwierdzonego w dniu 10 stycznia 2007 roku