Zatwierdzenie aneksu nr 3 do prospektu emisyjnego

Numer raportu: 
18/2007
Data publikacji: 
poniedziałek, luty 5, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie, w którym Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o zatwierdzeniu w dniu 2 lutego 2007 roku, sporządzonego w dniu 31 stycznia 2007 roku, aneksu nr 3 do prospektu emisyjnego akcji serii „D” Hutmen S.A., zatwierdzonego w dniu 10 stycznia 2007 roku
Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego zostanie udostępniony, w wersji elektronicznej, w sieci internet na stronie Hutmen S.A.: www.hutmen.pl oraz na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: www.gpw.pl.