Zawarcie kontraktów terminowych przez podmiot zależny

Numer raportu: 
20/2011
Data publikacji: 
wtorek, Sierpień 23, 2011
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie, iż w dniu 19 sierpnia 2011r. Walcownia Metali "Dziedzice’ S.A., podmiot zależny od Hutmen S.A., zawarła transakcje zabezpieczające na rynku miedzi LME, dotyczące zakupu 850 ton miedzi i 18 ton Niklu o wartości nominalnej 5 500 406,00 euro, stanowiącej równowartość 23 053 851,67 złotych wg. kursu NBP z dnia zawarcia transakcji. Ponadto Spółka zawarła transakcje zabezpieczające na rynku walut, na sprzedaż 600 000,00 euro, stanowiących równowartość 2 517 900,00 złotych. Zawarte transakcje stanowią zabezpieczenie planowanej sprzedaży wyrobów Spółki i będą realizowane w okresie od listopada 2011 r. do końca września 2012 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie