Zawarcie kontraktów terminowych przez podmiot zależny

Numer raportu: 
36/2011
Data publikacji: 
piątek, Listopad 4, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie, iż w dniach 24-28 października 2011roku Walcownia Metali "Dziedzice’ S.A., podmiot zależny od Hutmen S.A., zawarła transakcje zabezpieczające na LME, dotyczące zakupu 925 ton miedzi, 425 ton cynku i 108 ton niklu o wartości nominalnej 10.116.000,00 USD, co stanowi równowartość 31.905.862,42 PLN , wg obowiązującego w tym okresie kursu NBP , oraz zakupu 50 ton miedzi o wartości nominalnej 278.300,50 EUR, co stanowi równowartość 1.219.095,34 PLN ,wg obowiązującego w tym okresie kursu NBP. Ponadto Spółka zawarła transakcje zabezpieczające na rynku walut na zakup 10.130.000,00 USD o wartości nominalnej 32.489.915,00 PLN oraz 335.000,00 EUR o wartości nominalnej 1.500.650,50 PLN. Zawarte transakcje stanowią zabezpieczenie wartości sprzedaży wyrobów Spółki, których dostawy będą realizowane w okresie od grudnia 2011 roku do grudnia 2012 roku. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość transakcji przekracza 10 % kapitałów własnych Hutmen S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie