Zawarcie kontraktów terminowych przez podmiot zależny

Numer raportu: 
21/2012
Data publikacji: 
wtorek, Listopad 13, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie, iż w dniach 2-8 listopada 2012 roku Walcownia Metali "Dziedzice’ S.A., podmiot zależny od Hutmen S.A., zawarła transakcje zabezpieczające na rynku walut na zakup 14.960.000,00 USD o wartości nominalnej 49.110.051,34 PLN. Zawarte transakcje stanowią zabezpieczenie wartości sprzedaży wyrobów Spółki, których dostawy będą realizowane w okresie od grudnia 2012 roku do grudnia 2013 roku. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Hutmen S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.