Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Numer raportu: 
4/2009
Data publikacji: 
poniedziałek, Styczeń 26, 2009
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 stycznia 2009 roku, podpisał umowę zawartą pomiędzy Emitentem a KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostarczenie przez KGHM Polska Miedź S.A. wlewków okrągłych miedzianych.
Łączna ilość bazowa wlewków okrągłych miedzianych będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi: 13.300 ton, a z uwzględnieniem opcji Kupującego 17.100 ton.
Cena za poszczególne partie dostarczanych wlewków miedzianych została ustalona jako suma ceny miedzi katodowej (średnia oficjalnych notowań settlement dla miedzi grade „A” na Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) plus premia do metalu oraz premia przerobowa.
Szacowana wartość umowy, według aktualnych cen miedzi, wynosi: 206.404.200 PLN.
Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych HUTMEN S.A.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW