Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Numer raportu: 
3/2012
Data publikacji: 
czwartek, luty 2, 2012
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 2 lutego 2012 roku, otrzymał drugostronnie podpisaną umowę zawartą pomiędzy Emitentem, a Aurubis AG z siedzibą w Hamburgu. Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostarczenie przez Aurubis AG wyrobów miedzianych. Szacowana wartość umowy, według aktualnych cen miedzi, wynosi: 68 mln zł. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych HUTMEN S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW