Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta

Numer raportu: 
28/2008
Data publikacji: 
wtorek, Listopad 18, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A.. informuje, iż otrzymał zawiadomienie, że w dniu dzisiejszym do spółki Walcownia Metali „Dziedzice” S.A., spółki zależnej od Hutmen S.A., wpłynęła drugostronnie podpisana umowa z dnia 17 listopada 2008 roku zawarta pomiędzy Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, a Walcownią Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Przedmiotem ww. umowy jest dostarczanie, w okresie od grudnia 2008 do grudnia 2009 r., do Mennicy Polskiej S.A., krążków monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali Dziedzice S.A.
Łączna wartość krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi 45.454.040,00 PLN.
Postanowienia zawartej umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Hutmen S.A.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW