Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: 
5/2007
Data publikacji: 
środa, Styczeń 17, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2007 roku, Spółka otrzymała drugostronnie podpisaną umowę z KGHM Polska Miedź S.A., datowaną na dzień 12 stycznia 2007 r. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Hutmen S.A. wlewków miedzianych z odlewu ciągłego, w gatunku Cu-ETP.  
Łączna ilość wlewków będących przedmiotem umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 11700 ton (+/- 2%).
Cena 1 tony wlewków jest obliczana w oparciu o średnie notowania miedzi Grade „A” na LME powiększonej o premie.
Warunki umowy nie odbiegają  w istotny sposób od warunków typowych dla tego rodzaju umów.
Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że łączna szacowana wartość dostaw realizowanych na podstawie powyższej umowy, przekracza 10% kapitałów własnych Hutmen S.A.  

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 października 2005 r.