Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Numer raportu: 
19/2010
Data publikacji: 
czwartek, Listopad 4, 2010
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A.. informuje, iż otrzymał zawiadomienie, że w dniu 3 listopada 2010 r. Zarząd spółki Walcownia Metali "Dziedzice" S.A., spółki zależnej od Hutmen S.A., drugostronnie podpisał umowę z dnia 18 października 2010 roku zawartą pomiędzy Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, a Walcownią Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Przedmiotem ww. umowy jest dostarczanie, w okresie od grudnia 2010 do grudnia 2011 r., do Mennicy Polskiej S.A., krążków monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali Dziedzice S.A. Łączna wartość krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi 33.214.080,00 PLN. Postanowienia zawartej umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Hutmen S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych...