Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Numer raportu: 
3/2011
Data publikacji: 
czwartek, luty 3, 2011
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 lutego 2011 roku, otrzymał zawiadomienie od Walcowni Metali "Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, podmiot zależny od Hutmen S.A., zawiadomienie, iż Zarząd WM "Dziedzice" S.A.., w dniu 2 lutego 2011r ., podpisał umowę ze Spółką KARO BHZ Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Przedmiotem ww. umowy jest dostawa przez KARO BHZ Sp. z o.o. złomów metali nieżelaznych. Cena za poszczególne partie dostarczanych złomów została ustalona jako iloczyn ceny miedzi katodowej (średnia oficjalnych notowań settlement dla miedzi grade "A" na Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) i średniego kursu dolara amerykańskiego w NBP z uzgodnionego okresu ustalania cen oraz współczynnika stałego ustalonego przez strony umowy. Szacowana wartość umowy, według aktualnych cen miedzi, wynosi: 250 mln zł netto. Umowa została zawarta na czas określony od 01.03.2011r. do 31.12.2011r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych HUTMEN S.A.