Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Numer raportu: 
37/2011
Data publikacji: 
czwartek, Grudzień 1, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż otrzymał zawiadomienie, że w dniu 30 listopada 2011 roku Zarząd Walcowni Metali "Dziedzice" S.A., podmiotu zależnego od Hutmen S.A., drugostronnie podpisał umowę z dnia 28 października 2011 roku zawartą pomiędzy Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, a Walcownią Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Przedmiotem ww. umowy jest dostarczanie, w okresie od grudnia 2011 do grudnia 2012 r., do Mennicy Polskiej S.A., krążków monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali Dziedzice S.A. Łączna wartość krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi 39.597.185,64 PLN. Postanowienia zawartej umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Hutmen S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW