Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od emitenta

Numer raportu: 
24/2012
Data publikacji: 
środa, Listopad 21, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A.. informuje, iż otrzymał zawiadomienie, że w dniu dzisiejszym Zarząd Walcowni Metali "Dziedzice" S.A., podmiot zależny od Hutmen S.A., drugostronnie podpisał umowę z dnia 30 października 2012 roku zawartą pomiędzy Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, a Walcownią Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Umowa została zawarta na okres od 30.10.2012 r. do 16.12.2013 r. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i dostarczanie, w okresie od grudnia 2012 r. do grudnia 2013 r., do Mennicy Polskiej S.A., krążków monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali Dziedzice S.A. Łączna wartość krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi 51.436.262 PLN. Postanowienia zawartej umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Hutmen S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 RMF GPW