Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od emitenta

Numer raportu: 
10/2013
Data publikacji: 
piątek, Czerwiec 21, 2013
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że otrzymał od Walcowni Metali Dziedzice, spółki zależnej od Emitenta informację, iż w dniu dzisiejszym suma wartości poszczególnych dostaw surowców zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w ramach umowy ramowej przekroczyła 10% kapitałów własnych Hutmen S.A. Spółka Walcownia Metali Dziedzice podpisała w dniu 28 marca br. umowę ramową zakupu surowców od spółki Tacon Met S.A. z siedzibą w Krakowie. Umowa jest deklaracją sprzedaży i dostawy surowców będących przedmiotem umowy w ilości od 200 do 250 ton/miesiąc do Walcowni Metali S.A. Postanowienia umowy nie precyzują harmonogramów i wartości dostaw. Przewidują, iż transakcje dokonywane są na podstawie bieżących zamówień składanych przez Walcownię Metali. Cena jednostkowa za tonę surowców dostarczonych w ramach poszczególnych dostaw oparta jest na formule powiązanej z notowaniem metali na LME. Łączna wartość surowców zakupionych w ramach realizacji powyższej umowy, w okresie do dnia 21.06.2013 r. osiągnęła wartość 23,9 mln złotych netto. W umowie nie ustanowiono zabezpieczeń roszczeń przysługujących sprzedającemu względem spółki. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – suma wartości poszczególnych dostaw zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w ramach przedmiotowej umowy w dniu 21 czerwca br. przekroczyła 10% kapitałów własnych HUTMEN S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 RMF GPW