Zawiadomienia od osób zobowiązanych

Numer raportu: 
60/2007
Data publikacji: 
poniedziałek, Sierpień 13, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych Impexmetal S.A., podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A. i Boryszew S.A. podmiotu dominującego w stosunku do Impexmetal S.A., zawiadomienia o dokonaniu transakcji nabycia akcji Hutmen S.A., przez spółkę  Impexmetal S.A. 1. data zlecenia -16.08.2007 r., data rozliczenia – 21.08.2007 r., ilość – 100.000, średnia cena – 14,25 zł.
2. data zlecenia -17.08.2007 r., data rozliczenia – 22.08.2007 r., ilość – 41.000, średnia cena – 14,06 zł.
3. data zlecenia -21.08.2007 r., data rozliczenia – 21.08.2007 r., ilość – 165.000, średnia cena – 14,20 zł.

Transakcje zostały zawarte na sesji zwykłej, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi