Zawiadomienia od osób zobowiązanych

Numer raportu: 
21/2011
Data publikacji: 
poniedziałek, Sierpień 29, 2011
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych Impexmetal S.A., podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A., zawiadomienia o dokonaniu transakcji nabycia akcji zwykłych na okaziciela Hutmen S.A., przez spółkę Impexmetal S.A. Opis transakcji: 1. data zlecenia -18.08.2011 r., data rozliczenia – 23.08.2011 r., ilość – 50.000, średnia cena – 3,85 zł. 2. data zlecenia -22.08.2011 r., data rozliczenia – 25.08.2011 r., ilość – 11.640, średnia cena – 3,89 zł. 3. data zlecenia -23.08.2011 r., data rozliczenia – 26.08.2011 r., ilość – 11.584, średnia cena – 3,90 zł. Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji zwykłych. Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych. Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi