Zawiadomienia osób zobowiązanych

Numer raportu: 
27/2007
Data publikacji: 
poniedziałek, luty 19, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2007 r., otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych Impexmetal S.A., podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A., zawiadomienia, że w wyniku przydziału, dokonanego w dniu 12 lutego 2007 r., Impexmetal S.A. stał się właścicielem 11.043.198 akcji zwykłych na okaziciela serii D Hutmen S.A., z czego 11.041.828 w trybie wykonania prawa poboru i 1.370 w trybie zapisów dodatkowych.
Zapisy na akcje serii D Hutmen S.A. zostały dokonane w trybie zapisów podstawowych i dodatkowych za pośrednictwem biur maklerskich, w których były zdeponowane prawa poboru.
Jednocześnie do spółki wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniącego równocześnie funkcję w organie statutowym Impexmetal S.A., podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A., dotyczące przydziału, dokonanego w dniu 12 lutego 2007 r., osobie blisko związanej z członkiem Rady Nadzorczej Hutmen S.A., 106 akcji serii D Hutmen S.A., w trybie wykonania prawa poboru, w ramach zapisów podstawowych.
Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi