Zawiadomienia osób zobowiązanych

Numer raportu: 
32/2011
Data publikacji: 
wtorek, Październik 11, 2011
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych Impexmetal S.A., podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A., zawiadomienia o dokonaniu transakcji nabycia akcji zwykłych na okaziciela Hutmen S.A., przez spółkę Impexmetal S.A. Opis transakcji: 1. data zlecenia -27.09.2011 r., data rozliczenia – 30.09.2011 r., ilość – 1.000, średnia cena – 3,63 zł. 2. data zlecenia -28.09.2011 r., data rozliczenia – 03.10.2011 r., ilość – 2.335, średnia cena – 3,62 zł. 3. data zlecenia -29.09.2011 r., data rozliczenia – 04.10.2011 r., ilość – 299, średnia cena – 3,59 zł. 4. data zlecenia -30.09.2011 r., data rozliczenia – 05.10.2011 r., ilość – 6.913, średnia cena – 3,55 zł. 5. data zlecenia -03.10.2011 r., data rozliczenia – 06.10.2011 r., ilość – 3.795, średnia cena – 3,50 zł. 6. data zlecenia -04.10.2011 r., data rozliczenia – 07.10.2011 r., ilość – 3.535, średnia cena – 3,50 zł. Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji zwykłych. Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych. Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi