Zawiadomienia osób zobowiązanych

Numer raportu: 
33/2011
Data publikacji: 
poniedziałek, Październik 17, 2011
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych Impexmetal S.A., podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A., zawiadomienia o dokonaniu transakcji nabycia akcji zwykłych na okaziciela Hutmen S.A., przez spółkę Impexmetal S.A. Opis transakcji: 1. data zlecenia -7.10.2011 r., data rozliczenia – 12.10.2011 r., ilość – 9.995, średnia cena – 3,70 zł. Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji zwykłych. Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych. Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi