Zawiadomienia osób zobowiązanych

Numer raportu: 
38/2011
Data publikacji: 
czwartek, Grudzień 15, 2011
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od członka Zarządu Hutmen S.A. o dokonaniu, w dniu 13 grudnia 2011 roku, transakcji zbycia akcji zwykłych na okaziciela Hutmen S.A. w ilości 2.100 sztuk po średniej cenie 3,32 zł. Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji zwykłych. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi